Disclaimer

Zomerschuur (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.zomerschuur.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Zomerschuur behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zomerschuur spant zich in om de inhoud van www.zomerschuur.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.zomerschuur.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zomerschuur.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.Zomerschuur.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zomerschuur.Voor op www.Zomerschuur.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zomerschuur nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zomerschuur.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zomerschuur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.